leertraject CTRL-ALT-DELETE

Vermits we regelmatig geconfronteerd worden met hondjes (vaak uit een asiel of uit het vroegere Oostblok) die "overprikkeld" zijn en reageren op heel veel verschillende prikkels, hebben we nu ook een "leertraject CTRL-ALT-DELETE". Vaak is het probleemgedrag van deze honden moeilijk af te bakenen en zijn er tal van kleine en grote "problemen". Daarom hebben we het "leertraject CTRL-ALT-DELETE" ontwikkeld. Hierin begeleiden we jou in 20-lessen, specifiek gericht op overprikkeling en reactiviteit. Net zoals een vastgelopen computer gaan we trachten hond en baas te "resetten".

 

Prijzen zijn hier terug te vinden

De eerste 10-lessen komen grosso modo overeen met de eerste 10 lessen uit de instroomcursus IC20. In dit gedeelte is veel aandacht voor het trainingstechnische aspect, vermits de begeleider een aantal technieken onder de knie moet krijgen om later snel progressie te kunnen maken. Zoals bij zoveel cursussen mag een stevige dosis theorie niet ontbreken. Bedoeling hiervan is dat de geleider zelf analytisch leert nadenken hoe hij een nieuw probleem kan oplossen. In onze visie geven we alvast een voorproefje van onder meer de "black box visie" en "progressive reïnforcement training".

Verder hebben we het in dit eerste deel onder meer over:

 • "errorless learning" door oefeningen te gaan opdelen in kleine stukjes (shaping)

 • Rust en zelfbeheersing

 • impulscontrole

 • management van de omgeving

 • De mat: alternatief voor een bench

 • standaardgedrag

 • thema  les "handling"

 • thema les "leibandtechnieken"

 • thema les "spel"

 • thema les "leave-it" (weggaan en wegblijven van voedsel)

 • de "positive interruptor" of het positieve onderbrekinssignaal

In de verdere cursus zijn heel wat "protocollen" voorzien; dit zijn handige trainingsprogramma's voor specifieke problemen bij sommige reactieve honden. Niet alles zal aan bod komen. In functie van je eigen hond maken we hieruit in overleg een selectie.

 • eet protocol

 • auto protocol

 • muilkorf protocol

 • bench protocol

 • ontlasting protocol

 • ...

We leren de hond onder meer dat:

 • weggaan van voedsel hem meer oplevert dan naar voedsel vliegen

 • rust hem meer oplevert dan reactiviteit

 • hij zich zelf kan ontspannen